Žemaitijos nacionalinis parkas

"Nepakartojamos Platelių apylinkės. Jos turi daug nenusakomos, o tik pajaučiamos žemaitiškos nuotaikos, spalvų. Kitaip atrodo Žemaičių žemės akiratis su tamsia eglynų juosta nei Aukštaitija ar Dzūkija...“ – rašoma profesoriaus Česlovo Kudabos straipsnyje apie Platelių apylinkes.

Abejot netenka, kad gražesnės vietos už Platelius Žemaitijoje nėra.
Čia didžiausias Vakarų Lietuvos ežeras su aukštomis miškingomis pakrantėmis,
daugybe vingių, užutėkių, pusiasalių, salų. Pakrantes sergsti neramios,
bet prasmingos žemaičių praeities liudininkai. Aplankius šį kraštą,
vaizduotėje atgimsta senovės girių neįžengiamos paunksnės, smilkstančios
Alkos, tiltai per ežero gelmes, prancūzų grafų dvasia, o prie ežero, saulėlydį
palydėjęs, iki vėlumos tamsoje, rodos, vis sėdi rašytojas Vienuolis,
laukiantis pasirodant nuskendusios Gervazo laimės...
Nepakartojamos Platelių apylinkės. Jos turi daug nenusakomos, o tik
pajaučiamos žemaitiškos nuotaikos, spalvų. Kitaip atrodo Žemaičių žemės
akiratis su tamsia eglynų juosta nei Aukštaitija ar Dzūkija...“ – rašoma
šviesaus atminimo geografo, gamtininko, profesoriaus, kovo 11 d. Akto
signataro Česlovo Kudabos straipsnyje apie Platelius, kurį 1967 m. (Nr. 6)
išspausdino žurnalas „Mokslas ir gyvenimas“.
Žemaitijos nacionalinis parkas yra išskirtinė

 

 

Prisijunkite prie Žemaitijos NP FACEBOOK


Ką man reiškia Žemaitijos nacionalinis parkas?

 

Savo nuomonę gali parašyti ir Tu, Žemaitijos nacionalinio parko Facebook paskyroje!


Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklas skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros šioje saugomoje teritorijoje.

 

  

KVIEČIAME ĮSIGYTI
LANKYTOJO BILIETĄ

 

 

 


Žemaitijos nacionalinio parko direkcija dėkoja visiems, 2015 m. įsigijusiems Žemaitijos nacionalinio parko lankytojo bilietą. 415 lankytojų įsigijo vienkartinį Žemaitijos nacionalinio parko lankytojo bilietą, 38 lankytojai - vieno mėnesio Žemaitijos nacionalinio parko lankytojo bilietą. Lėšos, gautos už parduotus bilietus, panaudotos naujų informacinių stendų, užrašų pagaminimui ir įrengimui Barstytalių apžvalgos bokšte, Platelių ir Paplatelės apžvalgos aikštelėse, Laumalenkų botaniniame - zoologiniame draustinyje, gamtiniuose rezervatuose.

Maloniai kviečiame 2016 m. įsigyti Lankytojo bilietą ir prisidėti prie saugomų teritorijų apsaugos, tvarkymo bei priežiūros.

 

Daugiau informacijos