Žemaitijos nacionalinis parkas

"Abejot netenka, kad gražesnės vietos už Platelius Žemaitijoje nėra. Čia didžiausias Vakarų Lietuvoje ežeras su aukštomis miškingomis pakrantėmis, daugybe vingių, užutekių, pusiasalių, salų. Pakrantes sergsti neramios, bet prasmingos žemaičių praeities liudininkai. Aplankius šį kraštą, vaizduotėje atgimsta senovės girių neįžengiamos paunksnės, smilkstančios Alkos, tiltai per ežero gelmes, prancūzų grafų dvasia, o prie ežero, saulėlydį palydėjęs, iki vėlumos tamsoje, rodos, vis sėdi rašytojas Vienuolis, laukiantis pasirodant nuskendusios Gervazo laimės...

Abejot netenka, kad gražesnės vietos už Platelius Žemaitijoje nėra.
Čia didžiausias Vakarų Lietuvos ežeras su aukštomis miškingomis pakrantėmis,
daugybe vingių, užutėkių, pusiasalių, salų. Pakrantes sergsti neramios,
bet prasmingos žemaičių praeities liudininkai. Aplankius šį kraštą,
vaizduotėje atgimsta senovės girių neįžengiamos paunksnės, smilkstančios
Alkos, tiltai per ežero gelmes, prancūzų grafų dvasia, o prie ežero, saulėlydį
palydėjęs, iki vėlumos tamsoje, rodos, vis sėdi rašytojas Vienuolis,
laukiantis pasirodant nuskendusios Gervazo laimės...
Nepakartojamos Platelių apylinkės. Jos turi daug nenusakomos, o tik
pajaučiamos žemaitiškos nuotaikos, spalvų. Kitaip atrodo Žemaičių žemės
akiratis su tamsia eglynų juosta nei Aukštaitija ar Dzūkija...“ – rašoma
šviesaus atminimo geografo, gamtininko, profesoriaus, kovo 11 d. Akto
signataro Česlovo Kudabos straipsnyje apie Platelius, kurį 1967 m. (Nr. 6)
išspausdino žurnalas „Mokslas ir gyvenimas“.
Žemaitijos nacionalinis parkas yra išskirtinė

Nepakartojamos Platelių apylinkės. Jos turi daug nenusakomos, o tik pajaučiamos žemaitiškos nuotaikos, spalvų. Kitaip atrodo Žemaičių žemės akiratis su tamsia eglynų juosta nei Aukštaitija ar Dzūkija...“ – rašoma šviesaus atminimo geografo, gamtininko, profesoriaus, kovo 11 d. Akto signataro Česlovo Kudabos straipsnyje apie Platelius.


Skaityti daugiau

Prisijunkite prie Žemaitijos NP FACEBOOK


ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO PRODUKTAS

 

Bendradarbiaujant Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai ir nevyriausybinei aplinkosauginei organizacijai Baltijos aplinkos forumas, sukurtas Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklas, kuris skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros šioje saugomoje teritorijoje.