Žemaitijos nacionalinis parkas

Žemaitijos nacionalinis parkas yra saugoma teritorija, įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 “Dėl Dzūkijos, Kuršių Nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato” (Žin., 1991, Nr.13-332), siekiant išsaugoti nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksus bei kultūrinį paveldą, reprezentuojančius Žemaitijos etnokultūrinės srities gamtos ir kultūros savitumus, užtikrinti subalansuotą gamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams.

Skaityti daugiau

Prisijunkite prie Žemaitijos NP FACEBOOK

Parko vaizdai

„Keliaujantiems lėtai su Martynu Starkumi" -- tai keturių dokumentinių filmų ciklas apie Lietuvos nacionalinių parkų puoselėjamas gamtos ir kultūros vertybes. Filmuose pristatomos Dzūkijos, Aukštaitijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų saugomos teritorijos produktų ir paslaugų ženklinimo tikslai, pateikiami ženklu pažymėtų produktų ir paslaugų pavyzdžiai.